Statuo

Polityka prywatności – facebook.com/statuopl/

Data aktualizacji: 29 kwietnia 2019 r.
1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Pani/Pana poprzez fanpage facebook.com/statuopl/ przez Statuo dr Łukasz Wojciechowski, ul. Cyda 3, 20-714 Lublin, NIP 7123139472 (zwany dalej Statuo), który jest Administratorem Danych Osobowych.

1.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Statuo zgodnie z art. 47 i art. 51 Konstytucyji RP z 2 kwietnia 1997 r., ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4.5.2016), zwanym dalej RODO.

1.3. Statuo z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz profil swojej działalności zwraca szczególną uwagę na legalne i bezpieczne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, kierując się przede wszystkim zasadami określonymi w art. 5 RODO:
– zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości;
– zasadą ograniczenia celu;
– zasadą minimalizacji danych;
– zasadą prawidłowości;
– zasadą ograniczenia przechowywania;
– zasadą integralności i poufności.

1.4. Strona jest dostępna w ramach serwisu Facebook, który gdy przeglądasz jej zawartość (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów. Informacje dotyczące przetwarzania tych danych przez spółkę Facebook Inc. znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation

1.5. Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies oraz śledzenia użytkowników (także podczas korzystania z innych stron internetowych) znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies/cookies/

1.6. Informacje dotyczące zgodności z RODO przetwarzania danych osobowych przez spółkę Facebook Inc. znajdują się na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/business/gdpr

2. Przetwarzanie danych osobowych.

2.1. Korzystanie z fanpage’a facebook.com/statuopl/ polega w szczególności na wpisywaniu komentarzy, postów, korzystaniu z funkcjonalności „Lubię to” i innych)

2.2. W związku z korzystaniem z fanpage’a facebook.com/statuopl/ przetwarzane są następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko użytkownika;
– zdjęcie profilowe;
– inne dane, które użytkownik udostępnia publicznie na swoim profilu.

2.3. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w celu:
– promocji Statuo, tj. w celach marketingowych;
– odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą odpowiedniej funkcjonalności strony Facebook.com;
– komunikacji z potencjalnymi klientami oraz osobami zainteresowanymi tematyką fanpage’a facebook.com/statuopl/;
– realizacji funkcjonalności storny Facebook.com, m.in. „Lubię to” i dodawania komentarzy do postów;

2.4. Użytkownik samodzielnie wprowadza swoje dane osobowe do społeczności fanpage’a facebook.com/statuopl/, czynność ta zainicjowana jest poprzez kliknięcie „Lubię to” oznaczające do stałego przypisania użytkownika do fanpage’a facebook.com/statuopl/. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i w każdej chwili użytkonik może zrezygnować ze swojej aktywności na fanpage’u facebook.com/statuopl/ poprzez odkliknięcie przycisku „Lubię to” lub usuwając swój profil na stronie Facebook.com.

2.5. W celu realizacji prawa osób fizycznych do bycia zapomnianym Statuo zobowiązuje się usunąć wszystkie komentarze użytkownika z fanpage’a facebook.com/statuopl/ w ciągu 30 dni po otrzymaniu stosownego wniosku.

3. Linki do innych stron internetowych.

3.1. W postach zamieszczonych na fanpage’u facebook.com/statuopl/ mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.

3.2. Takie strony internetowe działają niezależnie od fanpage’a facebook.com/statuopl/ i Statuo. Statuo nie ma instrumentów prawnych do nadzorowania takich stron.

3.3. Strony te powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych, z którymi każdorazowo użytkownik powinien się zapoznać.

3.4. Statuo nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

4. Środki techniczne i organizacyjne służące do ochrony danych osobowych.

4.1. Statuo dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Pani/Pana dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu wdrożono dokumentację i procedury ochrony danych osobowych w Statuo, jak również nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

4.2. Zarówno fanpage facebook.com/statuopl/, jak również strona Statuo.pl obsługuje bezpieczny protokół https.

5. Postanowienia końcowe.

5.1. Informacje dotyczące polityki plików cookies jaką stosuje Statuo są dostępne na stronie https://statuo.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/ i odnoszą się także do fanpage’a facebook.com/statuopl/

5.2. Niezależnie od zapozniania się z Polityką prywatności fanpage’a facebook.com/statuopl/ każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami, procedurami i regulaminami strony Facebook.com.

5.3. Priorytetem Statuo jest utrzymywanie dobrego i merytorycznego kontaktu z podmiotami i osobami fizycznymi, z którymi współpracuje. Dlatego mile widziane są wszelkie uwagi i propozycje zmian niniejszej Polityki prywatności.

5.4. Przypominamy, że przetwarzanie danych osobowych w Internecie nigdy nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa i każdy użytkownik powinien samodzielnie stosować możliwe jak najszejrsze środki bezpieczeństwa. O wielu z nich informuje strona Statuo.pl oraz fanpage facebook.com/statuopl/.

5.5. We wszystkich aspektach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego oraz przepisy RODO.

5.6. Statuo zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.