Statuo

Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Utrata dokumentu tożsamości – co robić?

Utrata dokumentu tożsamości to sytuacja niespodziewana. Trudno zaplanować zgubienie lub kradzież dowodu osobistego, prawa jazdy czy paszportu. Trudno też wymienić wszystkie negatywne konsekwencje utraty dokumenty, szczególnie jeśli został po prostu skradziony i złodziej zaplanował jego używanie np. w celu autoryzacji przestępstwa. Co robić? Odpowiedź jest prosta – trzeba natychmiast działać! Podstawowym błędem jest to, co…

Czytaj dalej

ochrona danych podczas urlopu

Ochrona danych podczas urlopu

Wakacje to bardzo potrzebny czas wypoczynku i regeneracji. Nie zapominajmy jednak, że w okresie urlopowym jesteśmy szczególnie narażeni na utratę naszych danych. Do ich pozyskania może dojść w sposób nielegalny lub legalny, bazujący na naszej nieuwadze lub braku świadomości. Jesteśmy odprężeni, nasza czujność jest uśpiona i ktoś może to wykorzystać. Czy da się przed tym…

Czytaj dalej

Statuo.pl - Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Zbiory danych – zwolnienia z obowiązku rejestracji

Do biura GIODO systematycznie wpływają zgłoszenia zbiorów danych, które wcale nie muszą być zgłaszane. Czy to nadgorliwość lub uczciwość ponad miarę ADO i ABI-ch? Nie, w większości przypadków to po prostu brak wiedzy w tym zakresie. Wiele osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w firmie/instytucji nie bierze pod uwagę istotnych zmian wprowadzonych od 1 stycznia…

Czytaj dalej

Statuo.pl - Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Praktyki studenckie w GIODO

Praktyki studenckie w GIODO – dlaczego nie? Wszystkim studentom, którzy poszukują odpowiedniego miejsca do odbycia obowiązkowych praktyk przypominamy, że istnieje taka możliwość w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Biuro ofertę praktyk kieruje przede wszystkim do studentów kierunków, których profil i cele kształcenia pokrywają się z działalnością GIODO, tj. prawa i administracji, stosunków międzynarodowych, politologii,…

Czytaj dalej

Konstytucja a ochrona danych

Konstytucja a ochrona danych

Analizując zagadnienie ochrony danych osobowych sięgamy do różnych aktów prawnych. Są to w szczególności ustawy, na czele z tą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia, czyli akty wykonawcze do ustaw. Warto jednak pamiętać, że do kwestii bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych odnosi się także najważniejsza w hierarchii aktów prawnych ustawa – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…

Czytaj dalej

Statuo.pl - Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Ochrona danych – akty prawne

W wielu instytucjach i firmach funkcjonuje mit, że istnieje nieskończenie wiele przepisów prawnych regulujących skomplikowaną materię, jaką jest ochrona danych osobowych. Tak wiele, że nie sposób się z nimi zapoznać osobiście. Dlatego wielu szefów instytucji i przedsiębiorstw czerpie wiedzę w tym zakresie z portali internetowych, prasy branżowej i innych źródeł, unikając jak ognia zaczerpnięcia ze…

Czytaj dalej

Statuo.pl - Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Określenie poziomu bezpieczeństwa

Prawidłowe sporządzenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w instytucji lub firmie wymaga poprawnego określenia poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym. Wymóg ten wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy…

Czytaj dalej

Statuo.pl - Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Kontrola zarządcza – kilka słów wstępu

Ustawodawca narzucił wprowadzenie mechanizmów kontroli zarządczej wszystkim jednostkom sektora finansów publicznych. W wielu jednostkach, szczególnie samorządu terytorialnego, wywołało to konsternację i niedowierzanie. Trudno się dziwić. Często dochodziło do sytuacji, w której dyrektorzy szkół, przedszkoli czy domów kultury dostawali terminowy nakaz wypełnienia tabel zawierających słowa, które widzieli pierwszy raz w życiu. Nie zapewniono im żadnego wsparcia…

Czytaj dalej

Statuo.pl - Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Ochrona danych – wdrażać czy fabrykować?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe są zobowiązane do należytej ich ochrony i spełniania z tym związanych  ustawowych obowiązków. Jednym z nich jest opracowanie dokumentu Polityki bezpieczeństwa informacji. Ustawodawca narzucił na przedsiębiorców i kierowników JST obowiązki, nie biorąc pod uwagę, iż nie są…

Czytaj dalej

1 7 8 9