Statuo

Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Statuo.pl - Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Praktyki studenckie w GIODO

Praktyki studenckie w GIODO – dlaczego nie? Wszystkim studentom, którzy poszukują odpowiedniego miejsca do odbycia obowiązkowych praktyk przypominamy, że istnieje taka możliwość w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Biuro ofertę praktyk kieruje przede wszystkim do studentów kierunków, których profil i cele kształcenia pokrywają się z działalnością GIODO, tj. prawa i administracji, stosunków międzynarodowych, politologii,…

Czytaj dalej

Konstytucja a ochrona danych

Konstytucja a ochrona danych

Analizując zagadnienie ochrony danych osobowych sięgamy do różnych aktów prawnych. Są to w szczególności ustawy, na czele z tą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia, czyli akty wykonawcze do ustaw. Warto jednak pamiętać, że do kwestii bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych odnosi się także najważniejsza w hierarchii aktów prawnych ustawa – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…

Czytaj dalej

Statuo.pl - Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Ochrona danych – akty prawne

W wielu instytucjach i firmach funkcjonuje mit, że istnieje nieskończenie wiele przepisów prawnych regulujących skomplikowaną materię, jaką jest ochrona danych osobowych. Tak wiele, że nie sposób się z nimi zapoznać osobiście. Dlatego wielu szefów instytucji i przedsiębiorstw czerpie wiedzę w tym zakresie z portali internetowych, prasy branżowej i innych źródeł, unikając jak ognia zaczerpnięcia ze…

Czytaj dalej

Statuo.pl - Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Określenie poziomu bezpieczeństwa

Prawidłowe sporządzenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w instytucji lub firmie wymaga poprawnego określenia poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym. Wymóg ten wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy…

Czytaj dalej

Statuo.pl - Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Kontrola zarządcza – kilka słów wstępu

Ustawodawca narzucił wprowadzenie mechanizmów kontroli zarządczej wszystkim jednostkom sektora finansów publicznych. W wielu jednostkach, szczególnie samorządu terytorialnego, wywołało to konsternację i niedowierzanie. Trudno się dziwić. Często dochodziło do sytuacji, w której dyrektorzy szkół, przedszkoli czy domów kultury dostawali terminowy nakaz wypełnienia tabel zawierających słowa, które widzieli pierwszy raz w życiu. Nie zapewniono im żadnego wsparcia…

Czytaj dalej

Statuo.pl - Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Ochrona danych – wdrażać czy fabrykować?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe są zobowiązane do należytej ich ochrony i spełniania z tym związanych  ustawowych obowiązków. Jednym z nich jest opracowanie dokumentu Polityki bezpieczeństwa informacji. Ustawodawca narzucił na przedsiębiorców i kierowników JST obowiązki, nie biorąc pod uwagę, iż nie są…

Czytaj dalej

1 7 8 9