Statuo

Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

dr Łukasz Wojciechowski

Publikacje – dr Łukasz Wojciechowski

Wybrane publikacje (niektóre artykuły oraz całe książki dostępne są w formie plików PDF po kliknięciu w tytuł):

Książki

Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka Żywicka (red.), Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2018.

Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.), Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2017.

Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.), Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2017.

Łukasz Wojciechowski, Procedura wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – doświadczenia z kampanii wyborczej 2011 r., Innovatio Press Wydawnictwo WSEI, Lublin 2016.

Artykuły i rozdziały

Łukasz Wojciechowski, Ochrona danych osobowych w podmiotach sektora MŚP w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych UE, [w:] Marian Stefański, Sylwia Skrzypek-Ahmed (red.), Ekonomiczne i prawne problemy sektora MŚP w Polsce, Zeszyt tematyczny – „Zeszyty Naukowe WSEI seria Ekonomia” 2018, nr 16 (2/2018), s. 45-56.

Łukasz Wojciechowski, Wspólna polityka bezpieczeństwa informacji państw Unii Europejskiej w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych, [w:] Izabela Oleksiewicz (red.), Bezpieczeństwo informacyjne w wymiarze systemowym, Wydawnictwo Rambler Press, Warszawa 2018, s. 107-126.

Łukasz Wojciechowski, Bezpieczeństwo prawno-finansowe podmiotów sektora finansów publicznych w systemie kontroli zarządczej – wybrane zagadnienia, [w:] Leszek Bielecki, Jan Mojak, Agnieszka Żywicka (red.), Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski. Wymiar publicznoprawny oraz prywatnoprawny, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2018, s. 217-228.

Łukasz Wojciechowski, Marek Żmigrodzki, Dostęp do informacji publicznej w demokratycznym państwie prawnym, [w:] Maciej Aleksandrowicz, Marta Andruszkiewicz, Anetta Breczko, Sławomir Oliwniak (red.), Demokracja. Teoria prawa. Sądownictwo konstytucyjne, Temida2, Białystok 2018, s. 329-340.

Łukasz Wojciechowski, Działania typu phishing jako zagrożenie cyberbezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Sebastian Niedzwiecki, Natasza Starik (red.), W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017, s. 399-411.

Sylwia Czub-Kiełczewska, Łukasz Wojciechowski, Wybrane aspekty bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych osobowych, [w:] Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.), Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2017, s. 15-24.

Łukasz Wojciechowski, Realizacja obowiązku prawnego w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych jako dysfunkcjonalny obszar funkcjonowania podmiotów sektora MŚP w Polsce, [w:] Marian Stefański (red.), Mechanizmy wspomagania sektora MŚP, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2017, s. 197-209.

Łukasz Wojciechowski, Rola administratorów bezpieczeństwa informacji w kształtowaniu bezpieczeństwa informacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Marek Gąska (red.), Społeczno-prawne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego III Rzeczypospolitej. Wybrane Zagadnienia, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2017, s. 113-127.

Łukasz Wojciechowski, Kryminologiczne aspekty wybranych form przestępczości gospodarczej, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2017, nr 7 (1/2017), s. 97-110.

Łukasz Wojciechowski, Wykonywanie zadań przez Straż Graniczną w świetle wyzwań, jakie stoją przed sygnatariuszami Układu z Schengen, [w:] Ewa Maj, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak, Łukasz Jędrzejski (red.), Bezpieczeństwo Europy Bezpieczeństwo Polski. Tom 4. Segmenty bezpieczeństwa w wiekach XX I XXI, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 411-427.

Łukasz Wojciechowski, Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na tle zmian w przepisach prawnych, [w:] Jan Mojak, Agnieszka Żywicka (red.), Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w perspektywie europejskiej, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2016, s. 343-353.

Łukasz Wojciechowski, Information Security Policy as InfoSec instrument in the Polish local government system, “Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 2016, vol. 14, no. 2, s. 75-94.

Łukasz Wojciechowski, Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych jako polityka publiczna – analiza wprowadzania mechanizmów i uregulowań prawnych, „Polityka i społeczeństwo” 2016, nr 4(14), s. 82-93.

Łukasz Wojciechowski, Wprowadzanie elementów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, [w:] Marian Stefański (red.), Przedsiębiorczość w Polsce i Europie, Zeszyt tematyczny – „Zeszyty Naukowe WSEI seria Ekonomia” 2016, nr 12 (2/2016), s. 131-140.

Łukasz Wojciechowski, Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa społecznego na przykładzie działalności Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2016, nr 6 (1/2016), s. 51-65.

Łukasz Wojciechowski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja bezpieczeństwa finansowego w świetle wybranych aspektów funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2016, nr 6 (1/2016), s. 17-29.

Łukasz Wojciechowski, Cyberbezpieczeństwo RP, Cyberkonflikt, Inżynieria społeczna (hasła), [w:] Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard Niedźwiecki, Wojciech Saletra, Anna Zagórska (red.), Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, Kielce 2016.

Łukasz Wojciechowski, Wykonywanie zadań ustawowych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2015, nr 5 (1/2015), s. 121-132.

Łukasz Wojciechowski, Radosław Żmigrodzki, Mechanizm kwotowy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku, „Prawo i polityka” 2014, nr 5, s. 73-91.

Łukasz Wojciechowski, Kształtowanie wizerunku Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na urząd Prezydenta RP w 2010 roku – analiza marketingowa, [w:] Marek Jeziński, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka (red.), Wybory 2010. Media i marketing polityczny, Toruń 2013, s. 35-50.

Łukasz Wojciechowski, Teoretyczne aspekty marketingu powyborczego w polskim samorządzie terytorialnym, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2013, nr 1(1/2013), s. 43-60.

Łukasz Wojciechowski, Kształtowanie wizerunku lidera lokalnego na przykładzie Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego, [w:] Bernadetta Nitschke, Kamil Glinka (red.), Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego, Zielona Góra 2012, s. 120-135.

Łukasz Wojciechowski, Finansowanie kampanii wyborczej do Sejmu RP VII kadencji przez partie polityczne i kandydatów w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych – teoria i praktyka, [w:] Marta Kaleta, Miłosz Ślepowroński (red.), Polityka a ekonomia, Kraków 2012, s. 171-183.

Łukasz Wojciechowski, Marek Żmigrodzki, Polityczna reklama negatywna, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2011, nr 1(1/2011), s. 102-117.