Statuo

Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Łukasz Wojciechowski

Autor

Nazywam się Łukasz Wojciechowski. Jestem wykładowcą akademickim, trenerem prowadzącym szkolenia i przedsiębiorcą.

Statuo.pl

Jako przedsiębiorca specjalizuję się w bezpieczeństwie informacji, ochronie danych osobowych i kontroli zarządczej. Zrealizowałem ponad 100 szkoleń dla instytucji publicznych, firm oraz osób indywidualnych. Piszę teksty specjalistyczne, naukowe i publicystyczne. Można je przeczytać w branżowych portalach internetowych, czasopismach branżowych (współpracuję m.in. z Wydawnictwem WiP), czasopismach i monografiach naukowych (zapraszam do zapoznania się wykazem wybranych publikacji naukowych) oraz na moim blogu Statuo.pl. Jestem certyfikowanym audytorem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001. Opracowuję i koryguję dokumentację kontroli zarządczej dla instytucji publicznych oraz ochrony danych osobowych dla instytucji publicznych i firm. Doradzam podmiotom publicznym i prywatnym w zakresie optymalizowania dokumentacji i wprowadzania efektywnych procedur. Razem ze współpracownikami tworzymy wyjątkową markę WRC Consulting, dostarczając klientom usługi i produkty najwyższej jakości.

WSEI

Pracuję także na stanowisku adiunkta na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Prowadzę zajęcia na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja oraz Moduł Ogólny dla studentów Wydziału Transportu i Informatyki. Jestem doktorem nauk społecznych, autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, nauki o administracji i nauk o polityce oraz monografii pt. Procedura wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – doświadczenia z kampanii wyborczej 2011 r. W 2017 roku ukazały się dwie monografie naukowe, które współredagowałem – Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni i Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni. Współorganizuję i biorę udział w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. Jestem promotorem i recenzentem prac licencjackich i magisterskich na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja. Obecnie prowadzę 3 grupy seminaryjne, w których swoje prace pisze łącznie ponad 30 studentów. Należę do Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, w którym pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni.

WSEI – współpraca międzynarodowa

Biorę też udział w projektach międzynarodowych mających na celu umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. W 2016 roku uczestniczyłem w projekcie Professional Development of University Educators for Improving Students’ Entrepreneurial Skills – PROFEDU jako ekspert w modułach związanych z zarządzaniem oraz wizją organizacji opartą na modelu biznesowym. Brałem dwukrotnie udział w programie mobilności kadry naukowej w ramach Erasmus+, prowadząc zajęcia na SMK University of Applied Social Sciences w Wilnie w 2017 r. i na Corvinus University w Budapeszcie w 2018 r. Od 2016 r. prowadzę zajęcia w ramach Modułu Ogólnego ze studentami anglojęzycznymi na kierunkach Pielęgniarstwo, Zarządzanie, Informatyka i Ekonomia II st. Moduł obejmuje akty prawne związane ze studiowaniem, procedury wewnętrzne WSEI, własność intelektualną oraz BHP. W 2018 r. w ramach szkoły letniej dla studentów anglojęzycznych WSEI prowadziłem zajęcia dotyczące praw i obowiązków pracodawców i pracowników oraz procedur legalizacji pobytu w Polsce.

Wybrane publikacje

Wszystkie osoby zainteresowane moim dorobkiem naukowym zapraszam do zapoznania się z wykazem wybranych publikacji. Niektóre artykuły oraz książki w całości dostępne są w formie plików PDF po kliknięciu w tytuł.