Statuo

Trzecie Lubelskie Forum Gospodarcze

Trzecie Lubelskie Forum Gospodarcze

Autor: Łukasz Wojciechowski

Trzecie Lubelskie Forum Gospodarcze odbyło się 16 listopada 2023 r. w siedzibie Lubelskiej Akademii WSEI. Hasło i tytuł tegorocznego forum to „Gospodarka i społeczeństwo odporne na kryzysy”. Forum tradycyjnie stało się okazją do spotkania w gronie przedstawicieli świata nauki, biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych. Gościem specjalnym tegorocznego Forum był prof. dr hab. Witold Orłowski, który wygłosił wykład pt. „Czy roboty zastąpią ludzi?”.

Wykład prof. dr-a hab. Witolda Orłowskiego można obejrzeć tutaj:

Trzecie Lubelskie Forum Gospodarcze – program

Tegoroczne Forum składało się z 5 paneli dyskusyjnych, które obfitowały w wypowiedzi i polemiki bardzo ciekawych gości. Dla mnie szczególnie interesujące były tematy dotyczące współczesnych wyzwań gospodarki oraz problemów demograficznych. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchałem też dyskusji w panelu pt. „Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów i struktur społecznych w aspekcie odziaływania zjawisk i procesów kryzysowych”. Pełny program Forum znajduje się na stronie internetowej wydarzenia.

Trzecie Lubelskie Forum Gospodarcze – panel dotyczący cyberbezpieczeństwa

Miałem przyjemność wystąpić w panelu pt. „Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość w warunkach zjawisk kryzysowych”. Panel prowadził Ks. Prof. Stanisław Dziekoński. Wzięli w nim także udział: dr Edyta Bielak-Jomaa, Wiceprezes Zarządu Warsaw New Tech University Foundation, Uniwersytet Łódzki; dr Sylwia Gwoździewicz, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Prezes Zarządu Międzynarodowego Instytutu Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie; nadkom. Mariusz Pomorski, Naczelnik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Wydział w Lublinie oraz Sławomir Krenczyk, Dyrektor Wykonawczy i Prezes Zarządu Fundacji Kaźmierza Pułaskiego, Warszawskie Centrum bezpieczeństwa oraz dr hab. Tomasz Rymarczyk, prof. Akademii WSEI, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Lubelskiej Akademii WSEI. Rozmawialiśmy o współczesnych zagrożeniach w cyberprzestrzeni, ale też o problematyce hejtu w Internecie oraz wyzwań w edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Panel dot. cyberbezpieczeństwa można obejrzeć tutaj:

administracjabezpieczeństwo informacjicyberbezpieczeństwocyberprzestępczośćkonferencjaMarketingMediaNaukaochrona danych osobowychphishingRODOSzkolnictwo wyższeŁukasz Wojciechowski

16 listopada 2023


Poprzedni wpis