Statuo

IV Lubelskie Forum Audytu

IV Lubelskie Forum Audytu

Autor: Łukasz Wojciechowski

Audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza i wiele innych ważnych tematów zostało poruszonych 28 października 2023 r., kiedy odbyło się IV Lubelskie Forum Audytu. Wydarzenie zorganizowaliśmy jako Wydział Administracji i Nauk Społecznych Lubelskiej Akademii WSEI ze Stowarzyszeniem Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW) i Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW).

IV Lubelskie Forum Audytu obejmowało następujące wystąpienia:
  • Wprowadzenie, rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu – Leszek Adamski prezes zarządu CAKW, Dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI;
  • Zarządzanie, kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, doświadczenia i dorobek Akademii WSEI – Dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI, Dziekan Wydziału Administracji I Nauk Społecznych;
  • Zalecenia audytu zamówień publicznych – z praktyki audytu zamówień publicznych – Ryszard Sołowiej, ekspert PIKW i CAKW, koordynator PIKW studiów podyplomowych Akademii WSEI;
  • Zalecenia audytu informatycznego – z praktyki audytu informatycznego Cezary Maślankiewicz, ekspert PIKW i CAKW;
  • Kierunki działania CAKW, podsumowanie – Leszek Adamski prezes zarządu CAKW.
IV Lubelskie Forum Audytu – moje wystąpienie

W swoim wystąpieniu skoncentrowałem się na różnicach pomiędzy kontrolami a audytami. Wskazałem również małą liczbę kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako przykład czynnika wpływającego na podejście do realizacji przepisów RODO. Mówiłem też o audycie programów nauczania na uczelniach wyższych i ocenach programowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto, scharakteryzowałem wybrane aspekty realizacji kontroli zarządczej i przedstawiłem ofertę edukacyjną Akademii WSEI w zakresie audytów i kontroli.

Okiem uczestnika

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem wystąpień pozostałych prelegentów. Wszyscy w zwięzłej formie, jednocześnie zachowując wysoką wartość merytoryczną przedstawili swoje tematy i odpowiadali na pytania uczestników wydarzenia. IV Lubelskie Forum Audytu było przede wszystkim okazją do zapoznania się ze specyfiką pracy audytorów i kontrolerów. Są to zawody, w których brakuje pracowników i przy planowaniu kariery zawodowej warto rozważyć zdobywanie kwalifikacji właśnie w tym kierunku. Tym bardziej cieszyła na Forum obecność studentów Lubelskiej Akademii WSEI.

administracjakonferencjakontrola zarządczaNaukaŁukasz Wojciechowski

28 października 2023


Poprzedni wpis

Kolejny wpis