Statuo

Bezpieczenstwo narodowe i zarzadzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

Autor: Łukasz Wojciechowski

W listopadzie 2020 roku rozpocznie się kolejna edycja studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Studia będą realizowane wyłącznie w trybie zdalnym, a zajęcia będą się odbywały w trybie asynchronicznym. Oznacza to, że słuchacze studiów podyplomowych w dogodnych dla siebie porach będą mogli zapoznać się z zamieszczonymi materiałami na platformie e-learningowej (nagrania wykładów, prezentacje, opracowania naukowe, akty prawne i inne materiały dydaktyczne). Następnie wykonać ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę oraz potwierdzić tą wiedzę rozwiązując testy on-line z każdego modułu. Studia podyplomowe kończą się egzaminem ustnym w formie on-line (słuchacz łączy się na żywo z komisją egzaminacyjną). Zaletą takiej formy kształcenia jest brak konieczności dojeżdżania na zajęcia do Lublina, dlatego na tą edycję możemy zaprosić słuchaczy z całej Polski.

W związku z tym, że ten kierunek studiów ma charakter praktyczny, oprócz pracowników badawczo-dydaktycznych zaprosiliśmy do współpracy przy prowadzeniu zajęć również doświadczonych praktyków związanych z Policją, Siłami Zbrojnymi RP i innymi formacjami kształtującymi bezpieczeństwo RP. Studia zostały podzielone na 4 moduły:

  1. System bezpieczeństwa narodowego.
  2. Bezpieczeństwo informacji.
  3. Zarządzanie kryzysowe.
  4. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa.

Żeby zapisać się na kierunek studiów „Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe” należy skontaktować się z Centrum Studiów Podyplomowych WSEI w Lublinie. W roku akademickim 2020/2021 będę pełnił funkcję koordynatora tego kierunku, dlatego w razie pytań dotyczących merytorycznego zakresu studiów pozostaję do dyspozycji wszystkich osób zainteresowanych (preferowana forma kontaktu to mój uczelniany adres e-mail lukasz.wojciechowski@wsei.lublin.pl).

Przypominam, że 20 listopada 2020 r. odbędą się pierwsze zajęcia na innym kierunku studiów podyplomowych, który koordynuję – Inspektor ochrony danych.

administracjabezpieczeństwo informacjiNaukastudia podyplomoweSzkolnictwo wyższeŁukasz Wojciechowski

2 listopada 2020


Poprzedni wpis

Kolejny wpis