Statuo

RODO pandemia

Książka o RODO w okresie pandemii

Autor: Łukasz Wojciechowski

Właśnie ukazała się moja książka pt. „Wybrane aspekty ochrony danych osobowych w administracji publicznej i biznesie w obliczu pandemii COVID-19”. Pisząc o tym wyjątkowym czasie bardzo liczyłem na to, że opracowanie szybko nabierze charakteru historycznego i będzie dotyczyło wyłącznie drugiego kwartału 2020 roku. Niestety jesienią administracja publiczna i przedsiębiorstwa stanęły przed takimi samymi wyzwaniami, przede wszystkim w zakresie pracy zdalnej, a książka stała się bardzo aktualna.

Serdeczne podziękowania składam znakomitym Recenzentom – Prof. Andrzejowi Pieczywokowi i Prof. Jarosławowi Czerwowi. Książka jest monografią naukową, wydaną przez Wydawnictwo Innovatio Press, które znajduje się na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – poziom I – 80 punktów. Opracowanie ma jednak dużo walorów praktycznych, ponieważ swoje rozważania opieram w dużej mierze na doświadczeniach jako praktyk.

Wybrane aspekty ochrony danych osobowych w obliczu pandemii COVID-19

Książka ma następującą strukturę:

CZĘŚĆ I – System ochrony danych osobowych w Polsce
1. Ochrona danych osobowych w wymiarze instytucjonalno-prawnym.
1.1. Kształtowanie systemu ochrony danych osobowych w latach 1997–2019.
1.2. Ochrona danych osobowych a bezpieczeństwo informacji.
1.3. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.4. Podejście oparte na ryzyku.

2. Specyfika ochrony danych osobowych w administracji publicznej.
2.1. Ogólna charakterystyka ochrony danych osobowych w administracji publicznej.
2.2. Doświadczenia w zakresie analizy ryzyka.
2.3. Obligatoryjny charakter powołania inspektora ochrony danych (IOD).
2.4. Ochrona danych osobowych w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI).

3. Specyfika ochrony danych osobowych w biznesie.
3.1. Ogólna charakterystyka ochrony danych osobowych w biznesie.
3.2. Fakultatywny charakter powołania inspektora ochrony danych (IOD).
3.3. Ochrona prywatności na etapie projektowania.
3.4. Kontrole prowadzone przez organ nadzorczy i nakładanie administracyjnych kar finansowych.

CZĘŚĆ II – Ochrona danych osobowych w Polsce w okresie pandemii COVID-19.
4. Praca zdalna w okresie pandemii COVID-19.
4.1. Okres pandemii COVID-19 w perspektywie administratorów danych osobowych.
4.2. Uwarunkowania prawne pracy zdalnej.
4.3. Procedury i polityki wewnętrzne administratorów.
4.4. Środki bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy zdalnej.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie pandemii COVID-19 w zależności od rodzaju świadczonych usług.
5.1. Specyfika funkcjonowania administracji publicznej w okresie pandemii COVID-19.
5.2. Specyfika funkcjonowania podmiotów prywatnych w okresie pandemii COVID-19.

Książka w wersji elektronicznej będzie wkrótce w sprzedaży na stronie internetowej Wydawnictwa Innovatio Press.

administracjaadministracja samorządowabezpieczeństwo informacjicyberbezpieczeństwoNaukaochrona danychochrona danych osobowychRODOUODOŁukasz Wojciechowski

25 października 2020


Poprzedni wpis

Kolejny wpis