Statuo

Bezpieczenstwo wewnetrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – nowa książka

Autor: Łukasz Wojciechowski

Na przełomie września i października 2020 roku ukazała się monografia pt. „Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego” pod redakcją dr Justyny Trubalskiej i moją. Książka jest wyjątkowa, ponieważ do napisania rozdziałów zaprosiliśmy oprócz – tradycyjnie –  administratywistów, prawników i politologów także świetnych ekonomistów – m.in. prof. Tomasza Wołowca i dra Krzysztofa Żuka. Stąd część publikacji jest poświęcona ważnej i aktualnej problematyce bezpieczeństwa finansowego jako elementu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ksztaltowanie_bezpieczenstwa_wewnetrznego

Opracowanie ma 17 rozdziałów:

1. Wybrane aspekty funkcjonowania Policji – proces kształtowania się formacji, struktura i zadania (Kinga Majcher).
2. Straż Graniczna – wybrane zagadnienia (Magdalena Łukawska).
3. Państwowa Straż Pożarna jako wiodąca formacja ratownicza w Polsce (Bogdan Kołcz).
4. Działania Sił Zbrojnych a ochrona środowiska (Katarzyna Popik-Konarzewska).
5. Służba Ochrony Państwa w obowiązującym systemie prawnym (Paweł Pochodyła).
6. Organizacja i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dagny Derewiecka).
7. Pozycja ustrojowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Krzysztof Chorąży, Łukasz Wojciechowski).
8. Straż Ochrony Kolei jako podmiot działający w wymiarze sektorowym na rzecz bezpieczeństwa obywateli na obszarach kolejowych (Renata Ostrowska).
9. Bezpieczeństwo w ujęciu lokalnym (Katarzyna Mieczkowska).
10. Rola rady gminy w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku lokalnego (Mariusz Fijałkowski).
11. Funkcjonowanie ochrony osób i mienia w Polsce – wybrane zagadnienia (Barbara Bonisławska).
12. Nadzór finansowy nad sektorem bankowym w Polsce (Piotr Makarzec).
13. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania (Jacek Leńczuk).
14. Bezpieczeństwo konkurencji ekonomicznej a luka podatkowa w podatku VAT i CIT (Tomasz Wołowiec, Ryszard Białek).
15. Bezpieczeństwo eksploatacyjne pojazdów jako kryterium doboru w procesie ekonomizacji procesów zarządzania flotą samochodów ciężarowych (Artur Dmowski).
16. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a metody pomiaru aktywności gospodarczej (Ryszard Nowak, Tomasz Wołowiec).
17. Bezpieczeństwo podatkowe państwa i organizacji (wybrane aspekty praktyczne na przykładzie wyłudzeń podatku VAT) (Tomasz Wołowiec, Krzysztof Żuk).

Szczegółowy spis treści można pobrać TUTAJ.

Książka będzie wkrótce w sprzedaży w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wydawnictwa Innovatio Press.

administracjaadministracja samorządowabankowośćbezpieczeństwo informacjiNaukaŁukasz Wojciechowski

21 października 2020


Poprzedni wpis

Kolejny wpis