Statuo

RODO i prawo autorskie - ochrona wizerunku

RODO i prawo autorskie – ochrona wizerunku

Autor: Łukasz Wojciechowski

Jednym z istotnych obszarów związanych z ochroną prywatności jest wizerunek osób fizycznych. Poddałem analizie prawne aspekty ochrony wizerunku w oparciu o przepisy RODO oraz prawa autorskiego. Moje spostrzeżenia i wnioski dostępne są w najnowszym numerze czasopisma „International Journal of Legal Studies” w artykule pt. Legal aspects of protecting the image of natural persons in Poland in the light of GDPR and copyright (Prawne aspekty ochrony wizerunku osób fizycznych w Polsce w świetle RODO i prawa autorskiego). Tekst jest dostępny w języku angielskim z polskim abstraktem na stronie Czasopisma – link znajduje się poniżej po kliknięciu w zdjęcie okładki.

https://ijols.com//api/files/view/1299095

bezpieczeństwo informacjiochrona danych osobowychRODOŁukasz Wojciechowski

5 sierpnia 2020


Poprzedni wpis

Kolejny wpis