Statuo

Łukasz Wojciechowski

RODO a Kodeks pracy

RODO a Kodeks pracy

Autor: Łukasz Wojciechowski

Niedawno ukazał się nowy numer czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius) z moim artykułem na temat problematyki przetwarzania danych osobowych pracowników w firmach w świetle nowelizacji Kodeksu pracy, związanej z ustawą zapewniającą stosowanie RODO, o której pisałem szerzej w tym wpisie. Publikacja stała się okazją do szerokiego spojrzenia na reformę systemu ochrony danych osobowych oraz na sytuację przedsiębiorców w związku z realizacją przepisów RODO. Pisałem już na ten temat kilkukrotnie, m.in. w artykule naukowym pod dość wymownym tytułem Realizacja obowiązku prawnego w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych jako dysfunkcjonalny obszar funkcjonowania podmiotów sektora MŚP w Polsce. Nie jest moją rolą wypowiadać się za wszystkich przedsiębiorców, ale z mojego doświadczenia przetwarzanie danych osobowych w firmach wciąż sprawia wiele problemów. Warto o tym mówić i pisać zarówno w wymiarze naukowym, jak i publicystycznym.

Cały artykuł w wersji PDF jest dostępny TUTAJ.

Inspiracją do podjęcia tej tematyki była także Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „O współzależnościach prawa publicznego i prywatnego w doktrynie i praktyce w dobie przemian”, która odbyła się 14 czerwca 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na tym Wydziale oraz Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydarzenie obfitowało w bardzo interesujące wystąpienia, które zaowocowały ciekawymi publikacjami naukowymi.

Dla mnie wszystkie wydarzenia organizowane na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie są okazją do przypomnienia sobie pięknego okresu w życiu – czasów studenckich. UMCS w Lublinie to także Uczelnia, na której nadano mi stopień naukowy doktora. Ilustracja do tego tego wpisu to fragment zdjęcia z uroczystej promocji doktorskiej, która odbyła się 10 czerwca 2015 roku, udostępnionego na stronie Uczelni.

administracjaadministracja samorządowainspektor ochrony danychNaukaochrona danych osobowychRODOŁukasz Wojciechowski

7 czerwca 2020


Poprzedni wpis

Kolejny wpis