Statuo

Nowe publikacje - dr Łukasz Wojciechowski

Nowe publikacje – RODO w różnych obszarach

Autor: Łukasz Wojciechowski

W pierwszym kwartale tego roku kilkakrotnie miałem przyjemność spotkać się z redaktorami książek i czasopism, którzy opublikowali moje teksty naukowe lub udać się na pocztę. Cel zawsze ten sam – bardzo miły moment otrzymania egzemplarza autorskiego. W związku z przykrym okresem epidemii i koniecznością pozostania w domu być może czytelnicy bloga mają więcej czasu na czytanie. Dlatego tym bardziej zapraszam do zapoznania się z publikacjami, które są dostępne on-line. Aktualnie w Internecie dostępne są dwie publikacje wymienione w pierwszej kolejności. Zapraszam też do lektury moich wcześniejszych książek, artykułów naukowych i rozdziałów. Najszybciej można do nich dotrzeć poprzez LISTĘ PUBLIKACJI.

Czasopismo „Rocznik Administracji Publicznej”

Artykuł w tym czasopiśmie jest efektem mojego udziału w konferencji naukowej organizowanej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w 2019 r., o której pisałem tutaj. Konferencja była poświęcona wieloaspektowej problematyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, stąd podjęcie tematu ochrony danych osobowych w tym obszarze. Artykuł pt. Bezpieczeństwo informacji w polskim samorządzie terytorialnym na tle procesu ujednolicania systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej jest dostępny w całości na stronie internetowej czasopisma.

RAP

Publikacja dotycząca studiów dualnych

W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji od roku akademickiego 2019/2020 niektóre kierunki studiów są prowadzone w trybie dualnym (naprzemiennym). Jest to nowa forma studiów usankcjonowania prawnie podczas reformy systemu szkolnictwa wyższego. W celu wymiany doświadczeń w zakresie takiej formy kształcenia została zorganizowana na mojej Uczelni ogólnopolska konferencja naukowa.

Wydarzenie odbyło się w dniach 9-10 października 2019 r. i nosiło tytuł „Studia dualne – szansa na wdrażanie innowacji i rozwój gospodarki”. Na konferencji zaprezentowałem swoją koncepcję zwiększenia kompetencji pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, dzięki obecności w zakładzie pracy studentów studiów naprzemiennych. Swoje pomysły i spostrzeżenia opisałem w formie artykułu naukowego, który ukazał się w książce pod redakcją dr Sylwii Skrzypek-Ahmed. Publikacja dotycząca studiów dualnych jest dostępna na stronie Wydawnictwa Innovatio Press, można ją też pobrać klikając w okładkę:

RODO w lotnictwie

W 2019 r. zostałem zaproszony do bardzo interesującego projektu, który opierał się na interdyscyplinarnych badaniach w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie. Projekt przewidywał ogólnopolską konferencję naukową z sesją plakatową, w której nie mogłem wziąć udziału z powodu innych zobowiązań. Przygotowałem jednak artykuł pt. Przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) w świetle funkcjonowania Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach w Polsce, który został opublikowany w książce pod redakcją Adama Radomyskiego i Piotra Malinowskiego pt. Lotnictwo Nowej Generacji. Strategie, technologie, rozwiązania (Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin 2019). Udział w przedsięwzięciu miał dla mnie również charakter osobisty, ponieważ jednym z jego pomysłodawców był nieżyjący już niestety dr Radosław Żmigrodzki, z którym miałem przyjemność współpracować.

Problematyka spamu

O spamie pisałem już kiedyś na blogu. Jednym z fenomenów tego zjawiska w Polsce jest to, że jest ono zabronione w myśl wielu przepisów prawa. Jednocześnie ich egzekwowanie jest bardzo nieskuteczne. Rozmawialiśmy o tym problemie podczas II Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa, a efektem stała się publikacja:

Łukasz Wojciechowski, Spam jako zagrożenie bezpieczeństwa osób w cyberprzestrzeni, [w:] Anna Stoppel, Natalia Majchrzak (red.), W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia. Tom 4, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2018, s. 91-98.

administracjaadministracja samorządowabezpieczeństwo informacjicyberbezpieczeństwokonferencjaochrona danych osobowychRODOSzkolnictwo wyższeŁukasz Wojciechowski

27 marca 2020


Poprzedni wpis

Kolejny wpis