Statuo

Forum Uniwersytetow III Wieku Lubelszczyzny

Forum Uniwersytetów III Wieku Lubelszczyzny

Autor: Łukasz Wojciechowski

4 grudnia 2019 r. miałem przyjemność przybliżyć tematykę wykluczenia cyfrowego uczestnikom Forum Uniwersytetów III Wieku Lubelszczyzny. Wydarzenie zostało zorganizowane w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Podczas forum zostały nadane nowe ramy współpracy pomiędzy uniwersytetami III wieku i klubami seniorów. Powstało stowarzyszenie, które umożliwi nowe działania i skuteczne reprezentowanie seniorów województwa lubelskiego.

Oprócz statystyk i analiz dotyczących korzystania z Internetu i nowoczesnych urządzeń przez osoby w różnych grupach wiekowych, przedstawiłem problematykę wykluczenia cyfrowego w wymiarze praktycznym. Osoby obecne na forum zwróciły uwagę, że warto kontynuować poruszaną problematykę, jak również inne zagadnienia związane z bezpiecznym użytkowaniem Internetu na kolejnych spotkaniach.

4 grudnia 2019


Poprzedni wpis

Kolejny wpis