Statuo

Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Nowe publikacje - dr Łukasz Wojciechowski

Nowe książki pod redakcją

Autor: Łukasz Wojciechowski

Z wielką przyjemnością informuję, że na początku roku akademickiego 2019/2020 ukazały się dwie książki, które współredagowałem – „Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli” oraz „Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym”.

Pierwsza książka to efekt seminarium naukowego pod tym samym tytułem, które zorganizowaliśmy 28 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Rozdział mojego autorstwa dotyczy wypełniania obowiązku informacyjnego i tego, jak zmieniały się wymogi dotyczące realizowania tej czynności:

Łukasz Wojciechowski, Ewolucja obowiązku informacyjnego jako narzędzia ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych w Rzeczypospolitej Polskiej na tle zmian w prawie wspólnotowym, [w:] Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.),  Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2019, s. 13-27.

Wszystkie rozdziały można pobrać po kliknięciu w zdjęcie okładki:

Druga książka to zbiór tekstów dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa państwa. Opisane zostały zarówno instytucje, jak również konkretne problemy. Jestem autorem rozdziału dotyczącego Straży Marszałkowskiej oraz współautorem rozdziału na temat Służby Ochrony Państwa:

Łukasz Wojciechowski, Rola i zadania Straży Marszałkowskiej w systemie bezpieczeństwa państwa, [w:] Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.), Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2019, s. 47-56.

Kinga Majcher, Łukasz Wojciechowski, Biuro Ochrony Rządu w latach 2001-2018 i powołanie w jego miejsce Służby Ochrony Państwa, [w:] Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.), Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2019, s. 13-26.

Wszystkie rozdziały można pobrać po kliknięciu w zdjęcie okładki:

 

administracjaadministracja samorządowabezpieczeństwo informacjiBibliotekicyberbezpieczeństwocyberprzestępczośćinspektor ochrony danychkonferencjaSzkolnictwo wyższeUODOŁukasz Wojciechowski

25 października 2019


Poprzedni wpis

Kolejny wpis