Statuo

Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Forum Eksportu 2019

Forum Eksportu 2019

Autor: Łukasz Wojciechowski

16 maja 2019 r. w siedzibie WSEI w Lublinie odbyło się Forum Eksportu 2019. Tematem przewodnim tegorocznego Forum były czynniki determinujące intensyfikację polskiego eksportu. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele środowiska akademickiego, przedsiębiorcy, dyplomaci i przedstawiciele władz Lublina, województwa lubelskiego i Prezydenta RP.

Tegoroczne Forum odbyło się w przededniu pierwszej rocznicy bezwzględnego obowiązywania RODO. Podczas panelu pt. „Bezpieczeństwo firm zajmujących się eksportem w społeczeństwie informacyjnym” przedstawiłem wystąpienie na temat zagrożeń funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się handlem zagranicznym w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Kluczowe znaczenie w tym zakresie mają regulacje RODO odnoszące się do przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

Kadra kierownicza firm zajmujących się handlem zagranicznym oczekuje również na wieści z Wielkiej Brytanii dotyczące brexitu. Warto pamiętać, że jeżeli dojdzie do opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię to stanie się ona państwem trzecim z punktu widzenia przepisów RODO. Wówczas konieczna będzie szybka reakcja Komisji Europejskiej w celu uregulowania kwestii przetwarzania danych osobowych na linii Unia Europejska – Wielka Brytania. Stanowisko w tej sprawie zajął także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

18 maja 2019


Poprzedni wpis

Kolejny wpis