Statuo

Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Cyberbezpieczenstwo - seminarium naukowe

Cyberbezpieczeństwo – seminarium naukowe

Autor: Łukasz Wojciechowski

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni serdecznie zapraszam 28.05.2019 r. na seminarium naukowe pt. „Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli”. Będzie to okazja do interdyscyplinarnej akademickiej dyskusji w gronie pracowników naukowo-dydaktycznych oraz zaproszonych gości i studentów. W tym roku skupimy się na cyberbezpieczeństwie jako elemencie bezpieczeństwa państwa oraz ochronie prywatności. Seminarium naukowe odbędzie się o godz. 10.00 w sali C308 w siedzibie WSEI w Lublinie (ul. Projektowa 4).

Cyberbezpieczeństwo – tematyka seminarium naukowego

Głównym celem seminarium jest dyskusja nad współczesnymi zagrożeniami bezpieczeństwa państwa i osób w cyberprzestrzeni oraz weryfikacja konkluzji, jakie pojawiły się po ogólnopolskiej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo państwa i obywateli w cyberprzestrzeni” w 2017 r. w dwóch publikacjach naukowych:

Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.), Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2017.

Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.), Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2017.

Jednocześnie sama nasuwa się tematyka związana z ochroną danych osobowych, ponieważ 25 maja 2019 r. zamkniemy pierwszy rok bezwzględnego obowiązywania RODO. Od 4 maja 2019 r. obowiązuje również w życie nowa ustawa zapewniająca stosowanie RODO.

Ponadto analizie zostaną poddane następujące obszary badawcze:

1. Rola państw w kształtowaniu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – infrastruktura, procedury i zasoby ludzkie.
2. Rola jednostek w kształtowaniu cyberbezpieczeństwa w swoim otoczeniu i ochronie prywatności.
3. Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa.
4. Cyberbezpieczeństwo w ujęciu interdyscyplinarnym.

Cyberbezpieczeństwo – uczestnicy seminarium naukowego

Uczestnictwo w seminarium naukowym oprócz pracowników naukowo-dydaktycznych WSEI w Lublinie potwierdzili także reprezentanci kilku ośrodków, m.in.:

  • Akademii Sztuki Wojennej
  • Instytutu Europy Środkowej
  • Katolickego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Uniwersytetu Rzeszowskiego
Moje wystąpienie – obowiązek informacyjny

Jako temat swojego wystąpienia wybrałem „Ewolucję obowiązku informacyjnego jako narzędzia ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych na tle zmian w prawie wspólnotowym„. Oprócz teoretycznych aspektów obowiązku informacyjnego przedstawię praktyczne problemy z zapewnianiem ochrony prywatności jednostek i realizacją praw osób fizycznych usankcjonowanych w RODO. Zagadnienie obowiązku informacyjnego stało się w ostatnim okresie niezwykle popularne w związku z wysoką karą nałożoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W krótkiej analizie przedstawię swoją opinię na temat tej kary, jak również moją prognozę jej dalszych losów w sądzie powszechnym.

bezpieczeństwo informacjicyberbezpieczeństwocyberprzestępczośćkonferencjaochrona danych osobowychRODOSzkolnictwo wyższeŁukasz Wojciechowski

7 maja 2019


Poprzedni wpis

Kolejny wpis