Statuo

Łukasz Wojciechowski

Kodeks RODO dla bibliotek

Kodeks RODO dla bibliotek

Autor: Łukasz Wojciechowski

Największą bolączką związaną z nowymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest brak precyzyjnych wytycznych dla administratorów w zakresie tego co mają robić, co mogą robić, co narusza przepisy RODO, a co nie jest z nimi zupełnie związane. Wśród instytucji, które nie dostały gotowych rozwiązań i konkretnych wskazówek są biblioteki. Dlatego z przyjemnością przyjąłem zaproszenie do wyjątkowego projektu, dzięki któremu powstanie bardzo oczekiwany Kodeks RODO dla bibliotek.

Kto stworzy Kodeks RODO dla bibliotek?

Inicjatorką przedsięwzięcia jest Sylwia Czub-Kiełczewska, która nie tylko jest znanym i cenionym ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych, ale też ma ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania RODO w bibliotekach. Razem z Sylwią będziemy redaktorami merytorycznymi Kodeksu i autorami większości rozdziałów. Partnerem przy realizacji projektu jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, którego w środowisku bibliotek nie trzeba nikomu przedstawiać. Do przedsięwzięcia zostali zaproszeni także eksperci, praktycy (również pracujący w bibliotekach) i przedstawiciele środowiska naukowego. Doszliśmy do wniosku, że spojrzenie na przetwarzanie danych osobowych w bibliotekach zarówno od wewnątrz przez ich pracowników, jak również z dystansem przez osoby z zewnątrz da najlepszy efekt.

Kodeks RODO dla bibliotek – czyli co?

Efektem prac będzie opracowanie w formie kilkunastu rozdziałów teoretycznej i praktycznej wiedzy. Zadbamy o to, żeby były napisane w sposób przystępny i zawierały tylko najważniejsze informacje. Książka będzie miała charakter poradnika i zawsze będzie można do niej sięgnąć, np. w razie wątpliwości odnośnie wykorzystania monitoringu wizyjnego, przetwarzania danych osobowych pracowników oraz czytelników. Książka będzie dostosowana do różnych typów bibliotek. Kodeks RODO dla bibliotek udostępnimy bezpłatnie w wersji elektronicznej.

administracja samorządowabezpieczeństwo informacjiBibliotekiKodeks RODOochrona danych osobowychRODOŁukasz Wojciechowski

19 marca 2019


Poprzedni wpis

Kolejny wpis