Statuo

Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Forum Spoldzielcze 2019

Forum Spółdzielcze 2019

Autor: Łukasz Wojciechowski

27 lutego 2019 r. odbyło się w Lublinie Forum Spółdzielcze 2019 pod hasłem „Bezpieczeństwo spółdzielni”, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. Podczas forum wygłosiłem krótki wykład na temat problematyki ochrony danych osobowych w spółdzielniach. Wydarzenie zostało zorganizowane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Tradycyjnie inicjatorem i głównym organizatorem przedsięwzięcia był dr Ryszard Nowak, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców i wykładowca WSEI w Lublinie.

RODO w spółdzielniach

Spółdzielnie, niezależnie od profilu działalności napotykają w codziennym funkcjonowaniu szerokie spektrum problemów związanych z RODO. Oczywiście z innymi zagadnieniami muszą się zmierzyć spółdzielnie mieszkaniowe, a z innymi np. spółdzielnie mleczarskie. W swoim wystąpieniu przekonywałem uczestników Forum, iż przepisy RODO nie zostały stworzone w celu stawiania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wymagają natomiast od przedsiębiorców, również tych zrzeszonych, odpowiedzialnego podejścia do przetwarzania danych osobowych. Konieczna jest także refleksja nad przetwarzaniem danych osobowych jeszcze przed rozpoczęciem działań jako element tzw. ochrony prewencyjnej (privacy by design). Istotą RODO nie są wysokie kary finansowe, tylko zmiana filozofii przetwarzania danych.

Forum Spółdzielcze 2019 – Bezpieczeństwo spółdzielni

Swoje refleksje przedstawiłem w panelu pt. Bezpieczeństwo spółdzielni w społeczeństwie informacyjnym, który był moderowany przez prof. Ryszarda Katę, Dziekana Wydziału Ekonomii UR. Podczas Forum odbyły się także dwa inne panele. Dyskusję na temat bezpieczeństwa prawno-ekonomicznego moderowała prof. Janina Kotlińska z Katedry finansów publicznych KUL. Panel na temat bezpieczeństwa żywnościowego prowadziły natomiast prof. Izabella Jackowska (UP w Lublinie, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii) i dr Maria Zuba–Ciszewska (Katedra Bankowości i Finansów00 KUL). Niezwykle ciekawy wykład inaugurujący zaprezentował prof. Michał Pietrzak z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW w Warszawie. Profesor dzieląc się swoimi refleksjami na temat bezpieczeństwa spółdzielni zwrócił uwagę m.in. na zagrożenia wynikające z modelu funkcjonowania spółdzielni w postaci potencjalnego braku zaangażowania i bierności poszczególnych członków.

bankowośćbezpieczeństwo informacjicyberbezpieczeństwofinansekonferencjaNaukaochrona danych osobowychRODOspółdzielnieSzkolnictwo wyższeŁukasz Wojciechowski

27 lutego 2019


Poprzedni wpis

Kolejny wpis