Statuo

Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

IOD – studia podyplomowe w Lublinie

Autor: Łukasz Wojciechowski

Aktualizacja: W pierwszym semestrze roku akademickiego 2018/2019 uruchomiliśmy nowy kierunek studiów podyplomowych WSEI w LublinieInspektor Ochrony Danych. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie kierunkiem, w roku akademickim 2019/2020 uruchomimy kolejną edycję. Jako autor programu dołożyłem wszelkich starań, żeby studia dostarczyły obecnym i przyszłym Inspektorom konkretnych praktycznych narzędzi do wykonywania codziennej pracy.

Często jestem pytany o to, czy lepiej wziąć udział w dobrym kilkudniowym szkoleniu dla IOD, czy podjąć studia podyplomowe, które trwają znacznie dłużej i wiążą się z dojazdami, poświęconymi weekendami i większymi kosztami. Gdybym miał odpowiedzieć naprawdę szczerze, to powiedziałbym, że najlepiej wziąć udział i w szkoleniu i zapisać się na studia. Niestety z ochroną danych osobowych jest tak, że trzeba systematycznie poszerzać wiedzę, śledzić nowości, omawiać trudne przykłady z ekspertami i innymi Inspektorami. Jeżeli ktoś ma takie możliwości, dużą wiedzę i chce tylko zaktualizować informacje, to oczywiście wystarczy dobre szkolenie od czasu do czasu. Studia podyplomowe to natomiast szansa na długą i konsekwentną przygodę z ochroną danych osobowych. Możliwość zadawania pytań podczas zajęć, jeżeli zapominamy o coś zapytać, to jest zawsze szansa na kolejnym zjeździe. Mamy też więcej czasu na wymienienie doświadczeń z innymi osobami z branży i nawiązanie nowych kontaktów. Studia podyplomowe polecam szczególnie osobom początkującym w zawodzie IOD. Warto również pamiętać, że dyplom ukończenia takich studiów stanowi bardzo konkretny argument potwierdzający posiadane kwalifikacje w zakresie ochrony danych osobowych.

Naszym atutem jest również kadra dydaktyczna – oprócz doświadczonych wykładowców w zakresie prawa, bezpieczeństwa informacji i administracji publicznej udało mi się zaprosić do współpracy m.in. Sylwię Czub-Kiełczewską, która jest niekwestionowanym autorytetem i ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych oraz autorką popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych.

Wszystkie informacje dotyczące nowego kierunku, programu, kadry i odpłatności za studia dostępne są na stronie internetowej Centrum Studiów Podyplomowych WSEI w Lublinie.

Osoby, które nie zdążyły zapisać się na studia podyplomowe dla IOD, a chciałyby podnosić swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych WSEI zapraszam do studiowania na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe. Studia ruszą w pierwszym kwartale 2019 r., proces rekrutacji na ten kierunek ciągle trwa i są jeszcze wolne miejsca. Prowadzę na nich zajęcia z przedmiotów związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. Studia trwają 2 semestry czyli 1 rok.

 

administracjaadministracja samorządowabezpieczeństwo informacjicyberbezpieczeństwocyberprzestępczośćGIODOSzkolnictwo wyższe

20 sierpnia 2018


Poprzedni wpis

Kolejny wpis