Statuo

Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Oferta tłumaczeń

Oferta tłumaczeń

Autor: Łukasz Wojciechowski

Tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe) i tradycyjne z języka niemieckiego oraz tłumaczenia tradycyjne z języka angielskiego wchodzą na stałe do oferty firmy Statuo. Osoby, które mnie znają wiedzą doskonale, że bardzo bliska mi osoba jest znakomitym lektorem i tłumaczem języków angielskiego i niemieckiego, w przypadku tego drugiego także tłumaczem przysięgłym. Nie jest to jednak jedyny powód, dlaczego zdecydowałem się „wejść w temat”. Oferta tłumaczeń wiąże się także z bezpieczeństwem informacji i nowymi normami prawnymi RODO.

Tłumaczenia poświadczone – bezpieczeństwo informacji

Zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 bezpieczeństwo informacji odnosi się do zachowania trzech podstawowych atrybutów – integralności, dostępności i poufności. To właśnie ta ostatnia przesłanka jest kluczowa z punktu widzenia oferowania usług związanych z tłumaczeniami. Warto zwrócić uwagę, iż zawód tłumacza, a szczególnie tłumacza przysięgłego jest zawodem szczególnego zaufania. Powierzane informacje dotyczą często bardzo osobistych spraw, a od ich bezpieczeństwa zależy nasze dobro osobiste. Często zamawiamy usługę tłumaczenia w pośpiechu, kiedy wystąpi nagła, czasami wręczy kryzysowa sytuacja. Warto jednak kierować się również względami bezpieczeństwa. Dlatego połączenie usług związanych z bezpieczeństwem informacji i tłumaczeniami pozwala na zachowanie najwyższych standardów.

Oferta tłumaczeń – co wynika z RODO?

Duże znaczenie miało także umiędzynarodowienie ochrony danych osobowych i ujednolicenie jej zasad we wszystkich państwach Unii Europejskiej po przyjęciu przez Parlament Europejski pakietu legislacyjnego zawierającego m.in. RODO (14 kwietnia 2016 r.). RODO będzie obowiązywać bezpośrednio od 25 maja 2018 r. Naturalną konsekwencją nowych norm prawnych jest ukierunkowanie Polski w tym wymiarze w stronę Unii Europejskiej. Od tej pory wiele innowacyjnych rozwiązań w państwach, które już teraz wiodą prym w ochronie danych (Niemcy, Wielka Brytania) będzie można bezpośrednio implementować na nasz krajowy grunt. Jednocześnie bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych mają swoją specyficzną terminologię, która może być kłopotliwa nawet dla osób, które znają biegle język angielski lub niemiecki.

Oferta tłumaczeń – kontakt

Każda usługa w zakresie tłumaczeń jest wykonywana dopiero po tym, jak klient akceptuje propozycję ceny. Wycena usług jest całkowicie bezpłatna. Szczegóły dostępne są pod adresem tlumaczenia@poswiadczone.pl

bezpieczeństwo informacjiochrona danychTłumaczenia

23 listopada 2017


Poprzedni wpis

Kolejny wpis