Statuo

Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

I Lubelskie Forum Audytu

I Lubelskie Forum Audytu

Autor: Łukasz Wojciechowski

18 października 2017 roku odbyło się w Lublinie I Lubelskie Forum Audytu. Miałem przyjemność wziąć w nim udział i wygłosić wykład wprowadzający na temat roli uczelni wyższej w przeciwdziałaniu oszustwom, nadużyciom i korupcji. Forum stało się też dobrą okazją do dyskusji na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz bezpieczeństwa informacji.

I Lubelskie Forum Audytu – organizatorzy i idea

Współorganizatorami wydarzenia byli:

Głównym celem przedsięwzięcia była wymiana informacji i doświadczeń w zakresie informatycznego wsparcia audytu, audytu procesu zamówień publicznych oraz dylematów audytorów wewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych. Oczywiście poruszone zostały także najbardziej aktualne tematy związane ze zmianą norm prawnych w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). Istotny okazał się również temat kontroli zarządczej, która wciąż sprawia bardzo dużo problemów administracji publicznej.

Rola uczelni wyższej w przeciwdziałaniu oszustwom, nadużyciom i korupcji

I Lubelskie Forum Audytu stało się także okazją do rozmowy na temat wieloaspektowej roli uczelni w wyższych w przeciwdziałaniu takim zjawiskom jak korupcja, nadużycia oraz oszustwa. W swoim wystąpieniu skoncentrowałem się na kwestii przejrzystości procedur oraz właściwego wprowadzenia studentów w regulacje wewnętrzne uczelni. Jako przykład dobrej praktyki podałem specjalnie stworzony moduł dla wszystkich studentów I roku (studiów I stopnia) WSEI w Lublinie, który umożliwia poznanie najważniejszych regulaminów i zasad studiowania. Moduł pomaga skończyć z fikcją, że każdy student potrafi od początku studiów czytać i rozumieć akty normatywne i od razu wie, jak poruszać się w procedurach studiowania. Oczywiście warto mu w tym pomóc na specjalnie dedykowanych do tego celu zajęciach. Sporo uwagi poświęciłem też kwestii plagiatów. Według badań zaprezentowanych w Memorandum dotyczącym polityki kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych na polskich uczelniachwśród studentów panuje duże przyzwolenie i akceptacja kopiowania cudzych tekstów. Dlatego bardzo ważne jest, żeby już na etapie oddawania krótkich prac pisemnych (nie czekając aż do pisania pracy licencjackiej) wychwytywać i eliminować przypadki plagiatów. Podawałem również niechlubne przypadki kopiowania cudzych tekstów przez wykładowców polskich uczelni, które ujrzały światło dzienne.

administracjaadministracja samorządowabezpieczeństwo informacjicyberbezpieczeństwoochrona danychSzkolnictwo wyższe

21 października 2017


Poprzedni wpis

Kolejny wpis