Statuo

Łukasz Wojciechowski

Dowód osobisty dla dziecka

Dowód osobisty dla dziecka

Autor: Łukasz Wojciechowski

Wiele osób żyje w błędnym przekonaniu, że do podróży zagranicznej z dzieckiem potrzebny jest paszport. Faktycznie trzeba wyrobić ten dokument, jeżeli wybieramy się poza Unię Europejską (a dokładniej – poza strefę Schengen). Jeżeli nie, wystarczy dowód osobisty dla dziecka, którego wyrobienie jest o wiele prostsze i bezpłatne. Jeżeli dziecko ma mniej niż 5 lat, to jeszcze dodatkowo upraszcza procedurę.

Błędne przeświadczenie, że jeśli dziecko podróżuje to musi mieć paszport

Polska przez dziesiątki lat była państwem satelickim Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dla wielu pokoleń niewyobrażalne było to, że będzie można swobodnie podróżować po Europie bez kontroli granicznych. To dlatego jeszcze długo po wejściu Polski do strefy Schengen (2007 rok), wielu ludzi wyjeżdżając do innego państwa strefy na wszelki wypadek brało paszport „za pazuchę”. Już w latach 90., kiedy każdy mógł dostać paszport i podróżować, zaczęto wyrabiać paszporty także dzieciom. Dowód osobisty był oznaką dorosłości, a w wersji dla dziecka wydawał się czymś zupełnie abstrakcyjnym. Dodatkowo często można było usłyszeć o sytuacjach, w których rodzice po rozstaniu blokowali wyjazd byłego partnera z dzieckiem nie wyrażając zgody na paszport.

Dowód osobisty dla dziecka – dlaczego nie paszport?

W kwestii łatwości wyrobienia paszport przegrywa z dowodem osobistym pod każdym względem. Wniosek o paszport muszą złożyć rodzice (razem), chyba, że jedno z nich nie żyje, albo zapadł wyrok sądowy pozwalający na jego wyrobienie. Jeżeli ktoś chce koniecznie pójść do urzędu sam, to musi mieć ze sobą pisemną zgodę drugiego rodzica albo opiekuna prawnego, potwierdzoną przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego. Wniosek o paszport można złożyć tylko osobiście i w wersji papierowej. Trzeba też wnieść opłatę (dzieci do 13 roku życia 30 zł, powyżej – 70 zł). Jedynym udogodnieniem jest możliwość sprawdzenia na specjalnej stronie internetowej, czy dokument został już wyrobiony.

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka składa jedno z rodziców. Nie trzeba iść do urzędu, można to zrobić za pośrednictwem platformy ePUAP. Niezbędny jest do tego Profil Zaufany, który obecnie można bardzo łatwo uzyskać – pisałem o tym niedawno na blogu. W odróżnieniu od paszportu, dowód osobisty dla dziecka uzyskujemy bezpłatnie. Do wniosku należy dołączyć fotografię. Po złożeniu wniosku skontaktuje się z nami urzędnik, potwierdzi jego przyjęcie, następnie poinformuje o terminie odbioru. Z dzieckiem do 5. roku życia jest prościej z dwóch powodów:

  1. Nie obowiązują rygorystyczne odnośnie zdjęcia. Musi ono przedstawiać twarz dziecka – niezasłoniętą (np. włosami, zabawką), na jasnym i jednorodnym tle. Minimalna wymagana rozdzielczość – 492 x 610 pikseli, oznacza to, że można takie zdjęcie zrobić samodzielnie, nawet telefonem komórkowym. Szczegółowe wymagania dotyczące zdjęć dostępne są tutaj.
  2. Dziecko do 5. roku życia nie musi być obecne przy odbiorze dowodu osobistego, odbiera go jedno z rodziców.
Czy warto wyrobić dowód, nawet jeśli nie wybieramy się za granicę?

Oczywiście, że warto. Polska jest na tyle małym państwem, że pomysł odwiedzenia Niemiec, Czech, Słowacji czy Litwy (np. na zakupy) może się pojawić spontanicznie, podczas innego wyjazdu. Taki wyjazd z dzieckiem bez dokumentu jest ryzykowany. Dodatkowo akt urodzenia i informacja o nadaniu numeru PESEL dziecka mają format a4 i są nieporęczne. Jeżeli nie wyrobimy dowodu, to dokumenty te stanowią jedyne potwierdzenie tożsamości dziecka. Dowód osobisty dziecka możemy spokojnie nosić w portfelu, i sięgać po niego np. w przychodni lub kiedy potrzebujemy wpisać w formularzu numer PESEL. Ostatnim argumentem, równie istotnym jak poprzednie jest „data ważności”. Dowód osobisty dla dzieci poniżej 5 lat jest ważny przez 5 lat. Może więc spokojnie czekać nawet latami na to, jak będzie potrzebny. Lepiej jest załatwić taki dokument w wolnej chwili bez pośpiechu, niż nerwowo w ostatniej chwili przed niespodziewanym wydarzeniem.

administracjaadministracja samorządowabezpieczeństwo w wakacjeparentingrodzicielstwo

10 września 2017


Poprzedni wpis

Kolejny wpis