Statuo

Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Centralna informacja o rachunkach bankowych

Centralna informacja o rachunkach bankowych

Autor: Łukasz Wojciechowski

Niedawno obchodziła swoje pierwsze urodziny, ale jeszcze nie każdy wie o jej istnieniu. Centralna informacja o rachunkach bankowych to wielkie ułatwienie przede wszystkim dla spadkobierców. Pozwala na łatwe i szybkie sprawdzenie, jakie rachunki miała nasza bliska osoba, która odeszła. W artykule sprawdzam, do czego jeszcze może się nam przydać Centralna informacja i czy cieszy się dużą popularnością.

Centralna informacja o rachunkach bankowych – co to jest?

Na początku warto podkreślić, że Centralna informacja o rachunkach bankowych nie jest osobną bazą danych (i bardzo dobrze), tylko usługą. Usługę dostarcza Krajowa Izba Rozliczeniowa, o której pisałem w tekście Kiedy dojdzie przelew. Usługa daje dwie możliwości:

  • posiadacz rachunku (osoba fizyczna) lub członek SKOK może odszukać własne rachunki bankowe oraz swoje rachunki członka SKOK
  • spadkobierca (który ma tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku) może odszukać wszystkie rachunki bankowe i rachunki członka SKOK osoby zmarłej

Usługa jest dostępna od 1 lipca 2016 r. Powstała na mocy nowelizacji ustawy – Prawo bankowe. Jest to ogromne ułatwienie, ponieważ wcześniej pytanie o rachunek trzeba było skierować osobno do każdego banku lub SKOK-u.

Centralna informacja o rachunkach bankowych – jak to działa?

Procedurę zapytania o rachunek bankowy (niezależnie czy swój, czy osoby zmarłej) można przestawić w czterech krokach:

  1. Składamy wniosek w dowolnym banku lub SKOK-u. Instytucja weryfikuje wniosek pod względem merytorycznym i prawnym (czy mamy tytuł do jego złożenia). Instytucja pobiera opłatę zgodnie z tabelą opłat, dlatego warto zorientować się, w którym banku lub SKOK-u jest to najkorzystniejsze.
  2. Centralna informacja o rachunkach bankowych przesyła zapytanie do wszystkich banków i SKOK-ów. Muszą odpowiedzieć w ciągu 3 dni roboczych.
  3. Po uzyskaniu informacji cząstkowych powstaje jedna informacja zbiorcza. Zawiera ona:
  • informację o podmiotach, które prowadzą lub prowadziły rachunek (wraz z jego numerem)
  • informację o tym, czy rachunek jest nadal prowadzony
  • informację o tym, czy jest to rachunek indywidualny czy wspólny
  • informację o umowach rachunku bankowego, które zostały rozwiązane (lub wygasły) z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat

4. Zbiorcza informacja jest dostarczana do banku lub SKOK-u, w którym złożyliśmy wniosek i tam ją odbieramy.

Popularność i zwiększenie bezpieczeństwa

Według danych, jakie Krajowa Izba Rachunkowa udostępniła dla Polskiego Radia, usługa systematycznie zyskuje na popularności (znaczny wzrost zapytań od marca 2017 r.). Od początku jej istnienia do końca czerwca 2017 r. klienci banków korzystali z Centralnej informacji 7420 razy. Ponad 5500 zapytań pochodziło od spadkobierców. Organy uprawnione na mocy ustawy do uzyskiwania informacji o rachunkach (sądy, komornicy sądowi i Policja) złożyły ponad 20 tysięcy zapytań. Warto pamiętać, że możliwość złożenia zapytania poprawia nasze bezpieczeństwo. Szczególnie w przypadku osób, które straciły dowód osobisty lub podejrzewają, że ktoś wszedł w posiadanie ich danych osobowych. Złożenie zapytania o posiadane rachunki bankowe pozwala sprawdzić, czy ktoś nie posłużył się naszymi danymi i nie założył rachunku bankowego.

Centralna informacja o rachunkach bankowych – tylko niektóre informacje

Jeżeli jako spadkobiercy będziecie korzystać z Centralnej informacji, pamiętajcie, że nie zawiera ona wszystkich informacji o finansach osób zmarłych. Nie dostaniecie informacji m.in. o kontach maklerskich. Zapytania są przesyłane do polskich banków i oczywiście polskich SKOK-ów, nie uzyskamy więc również danych dotyczących zagranicznych kont osoby zmarłej (więcej o spadku zagranicznym w obszernym tekście w serwisie Wyborcza.pl). Dlatego warto podkreślić, że nie jest to narzędzie załatwiające wszystkie sprawy finansowe, jednak znacznie ułatwia zbieranie informacji o polskich kontach bankowych i kontach w SKOK.

bankowośćfinanseochrona danychPrzedsiębiorczośćŁukasz Wojciechowski

24 lipca 2017


Poprzedni wpis

Kolejny wpis