Statuo

Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Rejestracja narodzin dziecka

Rejestracja narodzin dziecka

Autor: Łukasz Wojciechowski

Początek bycia rodzicem to wyjątkowy moment w życiu każdego człowieka, wiąże się jednak z odpowiedzialnością i nowymi obowiązkami prawnymi. Jednym z nich jest rejestracja narodzin dziecka. Warto się do tej czynności dobrze przygotować, żeby nie tracić czasu na kolejne wizyty w urzędzie i oczekiwanie w kolejkach. Zwłaszcza, że rejestracji dokonuje się w okresie, kiedy brakuje czasu na wszystko i każda minuta jest bardzo cenna.

Rejestracja narodzin dziecka – najważniejsze informacje

W ostatnich latach zmieniały się zasady rejestrowania narodzin dzieci, dlatego wielu rodziców jest zaskoczonych po przyjściu do urzędu. Warto zacząć od tego, że wszystko odbywa się na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Najważniejsze zasady, to:

  1. Urząd, do którego się zgłaszamy należy wybrać ze względu na miejsce urodzenia dziecka, a nie miejsce naszego zamieszkania. Np. Jeżeli mieszkamy w Sanoku, a dziecko urodziło się w Rzeszowie, to rejestracja narodzin dziecka musi się odbyć w Rzeszowie.
  2. Na wykonanie tej czynności mamy 21 dni od urodzenia dziecka.
  3. Jeżeli dziecko urodziło się w szpitalu, to właśnie ten szpital przekaże do urzędu informację o narodzinach. Przed wizytą warto zadzwonić i zapytać, czy taka informacja już tam dotarła.
  4. Rejestracja narodzin dziecka jest bezpłatna, podobnie jak otrzymanie jednego skróconego aktu urodzenia.
  5. Do zarejestrowania dziecka wystarczy jedno z rodziców z dowodem osobistym. Warto też zabrać dowód osobisty drugiego z rodziców, ponieważ w niektórych urzędach o to proszą (niezależnie od oceny, czy jest to działanie odpowiednie i zgodne z przepisami prawa…).
  6. Rejestracji dziecka może też dokonać przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki dziecka lub pełnomocnik.
  7. W szczególnych przypadkach (np. choroba, niepełnosprawność), zgodnie z ustawą, urzędnik może przyjechać i dokonać rejestracji w miejscu pobytu rodzica, a konkretnie zebrać informacje pozwalające na rejestrację, która zostaje dokonana kolejnego dnia.
  8. Razem z rejestracją narodzin dziecko otrzymuje meldunek (tam gdzie jedno z rodziców) i zostaje mu nadany PESEL.
Rejestracja narodzin dziecka – imię/imiona

Każde dziecko może mieć nadane jedno lub dwa imiona. Po ostatnich zmianach każdy może nadać swojemu dziecku imię obcego pochodzenia, nawet jeśli rodzice są Polakami. Nie można natomiast nadawać imion w formie zdrobnień, ośmieszających i nieprzyzwoitych. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Możliwa jest też jednorazowa zmiana decyzji, o czym nie każdy wie. Zgodnie z art. 70 ustawy, „rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia”. Jeżeli rodzice nie dokonają wyboru imienia, zrobi to za nich kierownik urzędu stanu cywilnego.

Kiedy dziecko urodzi niezamężna kobieta

Jeżeli dziecko rodzi się w związku nieformalnym, to rodzice muszą złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Składa je ojciec dziecka, a matka w ciągu trzech miesięcy musi je potwierdzić. Wówczas rodzice mogą wskazać zgodnie, które nazwisko będzie nosić dziecko. Jeżeli zaś nie dojdą do porozumienia, to dziecko otrzymuje dwa nazwiska. Jeżeli dziecko urodzi kobieta samotna, to może wskazać imię ojca dziecka, które zostanie wpisane do aktu urodzenia. Zgodnie z art. 61 ustawy, „jeżeli nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa, w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, a w razie braku takiego wskazania w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego; jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka, z adnotacją o wpisaniu nazwiska matki i wybranego imienia jako danych ojca”.

Nietypowe sytuacje

Życie pisze bardzo różne scenariusze i w jednym artykule nie da się opisać wszystkich możliwych sytuacji. Dzieci rodzą się m.in. w związkach, w których rodzice mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, są w konflikcie, są w nowych związkach (także małżeńskich), są różnych narodowości itd. Jeżeli jesteście w niecodziennej, nietypowej sytuacji to odpowiedzi na trudne pytania zawsze warto w pierwszej kolejności szukać we wspomnianej ustawie. Począwszy od art. 52 zostały tam wskazane wprost, literalnie, naprawdę różne przypadki. Warto też skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego, najlepiej tym, w którym będziecie rejestrować narodziny. Najgorszym rozwiązaniem jest poszukiwanie odpowiedzi na wątpliwości w skomplikowanych sytuacjach na blogach i forach internetowych. Informacje tam zawarte opierają się często na nieaktualnym stanie prawnym, bądź też własnych interpretacjach autorów wpisów, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy w zakresie prawa.

administracjaadministracja samorządowaparentingrodzicielstwo

2 lipca 2017


Poprzedni wpis

Kolejny wpis