Statuo

Łukasz Wojciechowski

Statuo.pl - Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Zbiory danych – zwolnienia z obowiązku rejestracji

Autor: Łukasz Wojciechowski

Do biura GIODO systematycznie wpływają zgłoszenia zbiorów danych, które wcale nie muszą być zgłaszane. Czy to nadgorliwość lub uczciwość ponad miarę ADO i ABI-ch? Nie, w większości przypadków to po prostu brak wiedzy w tym zakresie.

Wiele osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w firmie/instytucji nie bierze pod uwagę istotnych zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2015 r. (znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych). Co się zmieniło? Przede wszystkim z obowiązku zgłaszania zwolnione są zbiory danych przetwarzanych w wersji papierowej, jeżeli nie zawierają danych wrażliwych (np. o stanie zdrowia). Ze zwolnienia mogą skorzystać również administratorzy danych, w sytuacji gdy zgłosili do GIODO powołanie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). W tym przypadku również musi być spełnione kryterium, że zbiory danych nie zawierają danych wrażliwych.

Przypominamy też o katalogu zwolnień z obowiązku rejestracji, który został określony w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dopiero po analizie, czy dane rzeczywiście podlegają obowiązkowi zgłoszenia, należy niezwłocznie zgłosić zbiór do GIODO.


15 lipca 2016


Poprzedni wpis

Kolejny wpis