Statuo

Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Statuo.pl - Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Praktyki studenckie w GIODO

Autor: Łukasz Wojciechowski

Praktyki studenckie w GIODO – dlaczego nie?

Wszystkim studentom, którzy poszukują odpowiedniego miejsca do odbycia obowiązkowych praktyk przypominamy, że istnieje taka możliwość w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Biuro ofertę praktyk kieruje przede wszystkim do studentów kierunków, których profil i cele kształcenia pokrywają się z działalnością GIODO, tj. prawa i administracji, stosunków międzynarodowych, politologii, zarządzania, informatyki i innych – zarówno I, jak i II stopnia. Celem praktyki jest poznanie specyfiki działalności urzędu oraz bliższe zapoznanie się z tematyką ochrony danych osobowych i prywatności.

Praktyka odbywa się w jednym z następujących departamentów organizacyjnych biura GIODO:
Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg (DOLIS)
Departament Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych (DR)
Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej (DESIWM)
Departament Informatyki (DIF)
Departament Administracyjno-Techniczny (DAT)
Zespół ds. Kadr i Organizacji (ZKO)
Zespół Rzecznika Prasowego (ZP).

Ponadto, zgodnie z informacjami na stronie internetowej GIODO:
Praktyki odbywać się będą w terminie czerwiec-październik 2016 r. (z możliwością wskazania innego terminu), w siedzibie Biura GIODO w Warszawie, przy ul. Stawki 2 w godzinach pracy urzędu (godz. 8.00-16.00). Praktyki są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące warunków praktyk udzielane są pod numerami telefonu 22 531 04 71, 22 531 04 72, 22 531 03 95.

Zgłoszenie zawierające odpowiednie dokumenty, wskazane w załączonych poniżej zasadach odbywania praktyk, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu prosimy przesłać drogą pocztową lub na adres e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ‚Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na praktyki dla potrzeb realizacji praktyk zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)’

Biuro GIODO zastrzega sobie wybór kandydatów stosownie do wymagań i potrzeb wynikających z aktualnie realizowanych zadań.


15 czerwca 2016


Poprzedni wpis

Kolejny wpis