Statuo

Statuo.pl - Ochrona danych, kontrola zarządcza, wizerunek i promocja

Kontrola zarządcza – kilka słów wstępu

Autor: Łukasz Wojciechowski

Ustawodawca narzucił wprowadzenie mechanizmów kontroli zarządczej wszystkim jednostkom sektora finansów publicznych. W wielu jednostkach, szczególnie samorządu terytorialnego, wywołało to konsternację i niedowierzanie. Trudno się dziwić. Często dochodziło do sytuacji, w której dyrektorzy szkół, przedszkoli czy domów kultury dostawali terminowy nakaz wypełnienia tabel zawierających słowa, które widzieli pierwszy raz w życiu. Nie zapewniono im żadnego wsparcia merytorycznego, szkoleń, nie wytłumaczono czemu „analiza ryzyka” lub „wprowadzenie mechanizmów naprawczych” właściwie ma służyć. Podobnie jak w przypadku ochrony danych osobowych doszło do masowego kopiowania gotowych „uniwersalnych” dokumentów, które nie pasują do profilu danej jednostki.

kontrolazarzadcza.pl

Zachęcamy Państwa do autentycznego wdrożenia mechanizmów kontroli zarządczej i oferujemy kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Kontrola zarządcza nie polega na operowaniu skomplikowanymi pojęciami z zakresu ekonomii. W wielu jednostkach polega jedynie na prostym planowaniu celów oraz ewentualnych zagrożeń i trudności (ryzyk) oraz badaniu, czy zostały one zrealizowane i czy te zjawiska wystąpiły. Opracowanie dobrej dokumentacji, prostych i jasnych procedur, pozwoli na wdrożenie mechanizmów kontroli zarządczej niewielkim nakładem pracy i autentyczne skorzystanie z tego rozwiązania organizacyjnego.

3 listopada 2015


Poprzedni wpis

Kolejny wpis